Vanwaarde

Vertrouwenspersoon

Henriëtte Krüger is als gecertificeerd vertrouwenspersoon ook aanspreekbaar voor zowel het veilig melden van integriteitskwesties als kwesties van ongewenste omgangsvormen. Daarnaast geeft zij voorlichting over integer gedrag op het werk, informeert zij over de wet- en regelgeving en inspireert zij anderen om hierin preventief te handelen.

Het onderstaand filmpje vertelt je meer.

Als vertrouwenspersoon kan Henriette op vertrouwelijke basis door iedere medewerker worden benaderd voor een luisterend oor, advies en/of daadwerkelijk bijstand in gesprekken. Daarnaast geeft zij voorlichting, informeert en inspireert over integer gedrag op het werk, de vigerende wet- en regelgeving en geeft zij geanonimiseerd gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur en management van jouw organisatie.